Mokslas

Fizika: jėga

Niutono dėsniai

  • I dėsnis: Egzistuoja tokios atskaitos sistemos, kuriose kūnas yra rimties būsenos arba juda tolygiai ir tiesiaeigiškai, jei jį veikiančių jėgų atstojamoji lygi nuliui:
    a. jei kūno neveikia kiti kūnai ir laukai
    b. jų poveikiai atsveria vienas kitą, t. y., kompensuojasi.

  • II dėsnis: Pagreitis, kuriuo juda kūnas, yra tiesiog proporcingas kūną veikiančiai jėgai ir atvirkščiai proporcingas to kūno masei.

  • III dėsnis: Sąveikaujantieji kūnai veikia vienas kitą tam tikromis jėgomis Veikimo ir atoveikio jėgos visuomet lygios ir yra priešingų krypčių, bet niekuomet viena kitos neatsveria, nes veikia skirtingus kūnus.

  • Visuotinės traukos dėsnis: Visi kūnai traukia vienas kitą jėga, kurios modulis tiesiog proporcingas jų masių sandaugai ir atvirkščiai proporcingas atstumo tarp jų kvadratui

Formulės

  • Bendrosios formulės

  • Judėjimo formulės