Mokslas

Fizika: greitis

Formulės

  • Tolygiojo judėjimo lygtis (m)

  • Tolygiai greitėjančio judėjimo lygtis (m)

  • Kelio ilgis (m)

  • Greitis (m/s)

  • Laisvasis kritimas (m)

  • Pagreitis (m/s2)

  • Įcentrinis pagreitis (m/s2)

  • Įcentrinė jėga (N - niutonas)

  • Posūkio kampas (rad - radianai)

  • УKampinis greitis (rad/s)