Mokslas

Fizika: energija

Formulės

  • Darbas (J - džaulis)

  • Galia (W - vatas)

  • Šiluma (J - džaulis)

  • Lydymosi šiluma (J - džaulis)

  • Garavimo šiluma (J - džaulis)

  • Degimo metu išskiriama šiluma (J - džaulis)

  • Laidininko išskiriama šiluma (J - džaulis)

  • Potencinė energija (J - džaulis)

  • Kinetinė energija (J - džaulis)